Serwis laptopów Jaworzno Laptopservice.pl w Jaworznie istniej od 2015 roku, jednak. Dzi?ki wieloletniemu do??wiadczeniu oraz doskona??ej znajomo??ci bran??y technicznej i komputerowej zdobyli??my zaufanie wielu klientów indywidualnych oraz firmowych. Potrafimy sprosta? oczekiwaniom nawet tych najbardziej wymagaj?cych.

Serwis laptopów w Jaworznie  Laptopservice.pl posiada najlepiej wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim do??wiadczeniem w naprawianiu sprz?tu komputerowego i rozwi?zywaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów sprz?towych i programowych. Posiadamy nowoczesny sprz?t diagnostyczny i korzystamy z ostatnich rozwi?za?? technologicznych podczas napraw sprz?tu komputerowego.

Dlaczego nasz serwis ?

 • Oszcz?dzamy Twój czas.

 • Gwarantujemy szybkie terminy napraw. Oferujemy expresowy serwis w 24 h.

 • Oszcz?dzamy Twoje pieni?dze.

 • Zanim zdecydujesz si? na napraw?, najpierw na poczekaniu wykonamy bezp??atn?  wst?pn? diagnoze sprz?tu i wycen? us??ugi.

 • Ponadto doceniaj?c naszych sta??ych klientów udzielamy im korzystnych rabatów cenowych.

 • Z nami wygodnie.

 • Posiadamy punkt serwisowy w Jaworznie: przy ul. Mostowej 1 (w budynku Centrum Handlowego Manhattan  obok "??nie??ki")

 • U nas masz mo??liwo??? p??atno??ci kart? i gotówk?

 • Serwisujemy sprz?t z nast?puj?cych miast Jaworzno, Sosnowiec, Katowice, Olkusz, Bukowno, Mys??owice, Chrzanów

 • Nam mo??esz zaufa?.

 • Podczas napraw nie formatujemy dysków twardych, wi?c Twoje dane s? u nas bezpieczne.

 • Zapewniamy profesjonaln? obs??ug?.

 • Posiadamy nie tylko wieloletnie do??wiadczenie oraz znajomo??? bran??y i rynku ale takze podczas pracy korzystamy z ostatnich rozwiaza??  technologicznych.

 • Z nami pewnie.

 • Od lat wspó??pracujemy oraz cieszymy si? dobr? opini?  u setki osób indywidualnych oraz firm, które skorzysta??y w naszych us??ug

 • Jeste??my skuteczni a ponadto zapewniamy gwarancj? na naprawiany przez nas sprz?t.