Do ka??dej us??ugi:
czyszczenie uk??adu ch??odzenia
za 0 z??!

 

Gwarancja na wykonan? napraw? 12 miesi?cy !!!